Cetak

Perolehan Darah

Unit Rekrutmen Penderma dan Angkut

Fungsi
Unit Rekrutmen Penderma bertanggungjawab mendapatkan bekalan darah yang mencukupi untuk keperluan pengguna, manakala Unit Angkut bertanggungjawab menyediakan kenderaan bagi kegunaan jabatan.
Aktiviti :
 • i) Memastikan bekalan darah adalah mencukupi pada setiap masa dengan mendapatkan bekalan darah yang selamat daripada penderma yang menderma secara sukarela (voluntary non-remunerated donors).
 • ii) Mewujudkan perhubungan dan kerjasama dengan jabatan-jabatan kerajaan dan swasta, badan-badan sukarela serta orang perseorangan atau berkumpulan bagi mengadakan sesi pendermaan darah bergerak (mobile blood donation).

 

Unit Pendaftaran & Rekod Penderma

Fungsi
Menyediakan perkhidmatan kaunter pendaftaran serta penyimpanan dan pengemaskinian rekod-rekod penderma.
Aktiviti :
 • i) Melakukan ujian saringan awal (hemoglobin dan kumpulan darah ABO) ke atas penderma.
 • ii) Melakukan pendaftaran penderma untuk pendermaan darah, aferesis, klinik vaksinasi, klinik kaunseling dan temujanji pegawai perubatan.
 • iii) Mengumpul semua maklumat penderma ‘rare blood group’
 • Menyediakan Surat Pengesahan (Guarantee Letter, GL) dan Sijil Penghargaan untuk penderma.
Unit Pengurusan Penderma
Fungsi
Mengumpul darah dan produk aferesis daripada penderma-penderma yang menderma darah di Pusat Darah Negara dan sesi pendermaan darah bergerak (mobile blood donation).
Aktiviti :
 • i) Menjalankan soal selidik / kaunseling pra-pendermaan terhadap penderma darah dan penderma aferesis.
 • ii) Mengambil darah daripada penderma yang layak melalui pendermaan darah penuh (Whole Blood) dan aferesis.
 • iii) Menyediakan jamuan ringan dan ‘haematinics’ (zat besi dan folik asid) kepada penderma selepas proses pendermaan.
 • iv) Memberi khidmat kaunseling terhadap penderma yang ujian darah mereka didapati reaktif.
 • v) Memberi suntikan Vaksin Hepatitis B secara percuma kepada penderma yang telah menderma sekurang-kurangnya 2 kali setahun.

Hit Terakhir Dikemaskini
33200 17 Januari 2018

Pautan Rasmi