Cetak

Perolehan Darah

Perolehan Darah

E-mailPrint

Unit Rekrutmen Penderma dan Angkut

Fungsi
Unit Rekrutmen Penderma bertanggungjawab mendapatkan bekalan darah yang mencukupi untuk keperluan pengguna, manakala Unit Angkut bertanggungjawab menyediakan kenderaan bagi kegunaan jabatan.
Aktiviti :
 • Memastikan bekalan darah adalah mencukupi pada setiap masa dengan mendapatkan bekalan darah yang selamat daripada penderma yang menderma secara sukarela (voluntary non-remunerated donors).
 • Mewujudkan perhubungan dan kerjasama dengan jabatan-jabatan kerajaan dan swasta, badan-badan sukarela serta orang perseorangan atau berkumpulan bagi mengadakan sesi pendermaan darah bergerak (mobile blood donation).

 

Unit Pendaftaran & Rekod Penderma

Fungsi
Menyediakan perkhidmatan kaunter pendaftaran serta penyimpanan dan pengemaskinian rekod-rekod penderma.
Aktiviti :
 • Melakukan ujian saringan awal (hemoglobin dan kumpulan darah ABO) ke atas penderma.
 • Melakukan pendaftaran penderma untuk pendermaan darah, aferesis, klinik vaksinasi, klinik kaunseling dan temujanji pegawai perubatan.
 • Mengumpul semua maklumat penderma ‘rare blood group’
 • Menyediakan Surat Pengesahan (Guarantee Letter, GL) dan Sijil Penghargaan untuk penderma.

 

Unit Pengurusan Penderma

Fungsi
Mengumpul darah dan produk aferesis daripada penderma-penderma yang menderma darah di Pusat Darah Negara dan sesi pendermaan darah bergerak (mobile blood donation).
Aktiviti :
 • Menjalankan soal selidik / kaunseling pra-pendermaan terhadap penderma darah dan penderma aferesis.
 • Mengambil darah daripada penderma yang layak melalui pendermaan darah penuh (Whole Blood) dan aferesis.
 • Menyediakan jamuan ringan dan ‘haematinics’ (zat besi dan folik asid) kepada penderma selepas proses pendermaan.
 • Memberi khidmat kaunseling terhadap penderma yang ujian darah mereka didapati reaktif.
 • Memberi suntikan Vaksin Hepatitis B secara percuma kepada penderma yang telah menderma sekurang-kurangnya 2 kali setahun.


Hit Terakhir Dikemaskini
18689 03 November 2015