Cetak

Kualiti/Biokimia

Unit Kualiti/Biokimia

Fungsi
Unit Kualiti mengkordinasi dan memantau semua aktiviti kualiti, termasuk penjagaan system pengurusan kualiti Jabatan. Unit Biokimia menawarkan ujian-ujian diagnostic bagi pemantauan kesihatan penderma aferesia dan pesakit haemofilia.

Aktiviti :
  • Memastikan dokumentasi wujud bagi semua prosedur dan proses yang dilakukan dan menentukan dokumen-dokumen tersebut adalah terkawal.
  • Menyelaras dan mengendalikan audit kualiti dalaman dan luaran.
  • Memastikan validasi dibuat bagi semua peralatan kritikal makmal.
  • Memantau tindakan pembetulan yang diambil bagi ketakakuran yang berlaku.
  • Menjalankan ujian-ujian pemantauan kawalan mutu ke atas darah dan komponen darah.
  • Memantau suhu penyimpanan dan pengangkutan darah di unit bergerak.
  • Menjalankan ujian-ujian diagnostic biokimia.

Hit Terakhir Dikemaskini
14585 03 November 2015