Cetak

Sistem Stok Darah (MyBSS)

Sistem Pemantauan Darah Malaysia ( MyBSS)
Sejarah versi: versi 1.0 (2015)
Bagi memudahkan penyelarasan bekalan darah di seluruh Unit Tabung Darah (UTD) di Seluruh Malaysia, PDN telah membangunkan sebuah sebuah sistem atas talian.Sistem ini menggunakan infrastruktur sedia ada yang boleh diakses menggunakan internet.
Sistem ini dibangunkan secara in-house oleh Unit IT PDN, dihoskan dan diselenggara sendiri di PDN dan telah mendapat kelulusan Jawatankuasa Pemandu ICT (JPICT) pada 23 Mei 2016. 
Sistem ini menyediakan platform kepada 98 UTD seluruh Malaysia kecuali Sabah dan Wilayah Persekutuan Labuan.
Jawatankuasa MyBSS akan sentiasa memperbaiki sistem ini dari semasa ke semasa demi memberikan impak terutama perkhidmatan transfusi darah khususnya
Sistem ini boleh di akses melalui Hyperlink http://pdn.gov.my/mybss/
Cetak

Sistem Tempahan Darah (MyBOS v2)

Bagi mewujudkan satu sistem pengagihan darah yang sistematik dan berkesan, Pusat Darah Negara telah mewujudkan sebuah sistem yang dikenali sebagai"Mybos".  Agensi-agensi yang berurusan dengan PDN adalah amat digalakkan untuk menggunakan sistem MyBOS dengan menghubungi Puan Vimala di Talian 03-2613 2664 Semua permohonan akan dipertimbangkan terlebih dahulu oleh pihak PDN.  Sistem ini boleh diakses melalui hyperlink di https://mybos.bbis.moh.gov.my/

BM Slide Login

Pautan Rasmi