Cetak

Pengenalan

Pusat Darah Negara (PDN) yang terletak di Jalan Tun Razak, Kuala Lumpur adalah sebuah organisasi yang bertanggungjawab merancang serta memperkembangkan perkhidmatan trasfusi darah di peringkat wilayah dan kebangsaan. PDN memberikan perkhidmatan kepakaran di dalam bidang Perolehan dan Pendermaan Darah, Transfusi Perubatan, Platelet Serologi, Tranfusi Mikrobologi, Hematologi, Immunohematologi, Produksi dan Fraksinasi, Hemostasis, Inventori, Histokompatibiliti dan Immunogenetik, Hemofilia, Kualiti/ Biokimia, Darah Tali Pusat dan Pendidikan Kesihatan. Pada peringkat Wilayah Tengah, PDN bertanggungjawab mengumpul, memproses dan membekalkan darah dan produk-prooduk darah untuk kegunaan pesakit di hospital-hospital kerajaan dan swasta bagi Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya. PDN turut bertanggungjawab memproses dan menjalankan ujian saringan darah bagi seluruh negeri Selangor, Negeri Sembilan dan juga Pahang Barat. Bagi meningkatkan mutu perkhidmatan dan memastikan anggota PDN mendapat latihan dan pembelajaran yang berterusan, PDNtelah menganjurkan dan memberikan latihan di peringkat dalaman, kebangsaan dan antarabangsa melalui kursus, seminar,bengkel dan konferen. PDN turut memberikan khidmat latihan kepada anggota di hospital daerah, hospital negeri, pelatih Juruteknologi Makmal Perubatan (JTMP), Pegawai Perubatan, Pegawai Sains dan pelatih Siswazah Lanjutan Perubatan serta pelajar-pelajar dari Institusi Pengajian Tinggi Awam (IPTA) dan swasta. PDN juga telah mendapat pengiktirafan akreditasi dari NATA (National Association of Testing Authorities), Australia bagi piawaian ISO/IEC 17025. Diharap dengan pengiktirafan ini pelanggan akan lebih yakin dengan perkhidmatan dan hasil darah yang dibekalkan dari aspek kualiti dan keselamatan.

Hit Terakhir Dikemaskini
47264 28 Oktober 2015