Cetak

Pendidikan Kesihatan

Unit Pendidikan Kesihatan

Fungsi
Memberikan pengetahuan, meningkatkan kesedaran dan menjadikan pendermaan darah sebagaibsatu amalan di kalangan orang ramai menerusi media cetak dan elektronik. Ini bagi menanam sikap menderma darah secara sukarela dan menjadikan pendermaan darah sebagai satu gaya hidup di kalangan warga Malaysia.

Aktiviti :
Aduan Penderma
Bahagian ini bertanggungjawab dalam melayani segala aduan dan cadangan yang diberikan oleh penderma dan bukan penderma. Setiap orang yang ingin mengemukakan aduan atau cadangan kepada Pusat Darah Negara perlulah mengisi ‘Borang Aduan dan Cadangan (PDN/QP- versi 1)
Lawatan
Setiap institusi awam dan swasta yang merancang untuk mengadakan lawatan sambil belajar ke Pusat Darah Negara perlu mendapat kelulusan Pengarah. Setiap lawatan haruslah dalam kumpulan yang tidak melebihi 30 orang dan lawatan hanya dihadkan pada hari bekerja sahaja diantara jam 9.00 pagi hingga 4.30 petang.
Perjanjian Bekalan Darah
Hospital Swasta yang memerlukan bekalan darah daripada Pusat Darah Negara, perlu menandatangi ‘Dokumen Perjanjian Pembekalan Darah antara Kerajaan Malaysia dan Hospital Swasta’. Segala urusan perjanjian dapat dilakukan di Pusat Darah Negara pada hari bekerja dari jam 9 pagi hingga 4.30 petang.
Penerbitan
Bahagian ini menghasilkan risalah, poster dan pelbagai terbitan yang berkaitan dengan darah dan pendermaan darah. Institusi kerajaan dan swasta yang ingin mendapatkan risalah dan poster ini bolehlah berhubung dengan Bahagian Pendidikan Kesihatan, Pusat Darah Negara.


Hit Terakhir Dikemaskini
10479 05 November 2015

Pautan Rasmi