Cetak

Hemostasis

Unit Hemostasis

Fungsi
Bahagian ini menjalankan ujian-ujian asas Koagulasi ujian-ujian yang khusus untuk diagnosis gangguan pendarahan dan ujian penyaringan Thrombofilia. Ia juga bertindak sebagai makmal rujukan kebangsaan untuk kes-kes Hemostasis dan Thrombosis.
Aktiviti :
  • i) Menjalankan ujian-ujian diagnosa hemofilia.
  • ii) Menjalankan ujian-ujian diagnosa thrombofilia.
  • iii) Menjalankan Program Kepastian Kualiti dalam ujian-ujian koagulasi untuk semua makmal di seluruh negara yang ada kemudahan ujian ini.
  • iv) Memberi latihan dalam bidang berkenaan utnuk pelatih-pelatih Juruteknologi Makmal Perubatan(JTMP), Pegawai Sains dan Pegawai Perubatan.
Permohonan Ujian
a) Borang Ujian
  • i) Semua permohonan ujian ditawarkan oleh bahagian ini perlu menggunakan Borang Haematolo Serology No.
  • ii) Semua contoh darah untuk ujian-ujian hemostasis mestilah sampai di Makmal Hemostasis dalam tempoh 1 – 1 ½ jam selepas pengambilan darah daripada pesakit.
 b) Bekas Spesimen
  • i) Semua sample dikutip dalam tiub 3.2%Trisodium Citrate (anticoagulant vacutainers). Jumlah isipadu sample yang diperlukan adalah seperti jadual di bawah.
c) Jenis-jenis ujian yang ditawarkan:-
Ujian
Bilangan  Tiub & Isipadu
Jangkamasa Laporan
Catitan
Bayaran (Kategori)
I.    Coagulation Disorders
 1  jam
Semua permohonan perlu mendapat kelulusan Pegawai Perubatan PDN. Permohonan ujian (b – f ) perlu membuat temujanji dengan  Makmal Hemostasis. Arahan penghantaran sampel seperti pada Garis panduan Penyaringan Thrombophilia[rujuk bahagian penghantaran (para F)]  
a.   Coagulation Profile/DIC
1 x 5.0 mL
C
b.   Hemophilia Diagnosis
2 x 5.0 mL
3  jam
A
c.   Factor Assays – Pre &        Post for Hemophiliacs
2 x 5.0 mL
2  jam
A
d. Screening Inhibitors      against clotting factors
2 x 5.0 mL
3  jam
A
e.  Platelet Aggregation         Tests
3 x 5.0 mL
4  jam
A
f.   VWD Profile
2 x 5.0 mL
 1 minggu
 A
- VWF:Ag
- VWF:CB
- VWF:Rcof
Ujian
Bilangan Tiub & Isipadu
Jangkamasa Laporan
Catitan
Bayaran (Kategori)
 II.Thrombophilia Screening
  3 x 5.0 mL bagi semua ujianThrombophilia Screening
Semua permohonan perlu mendapat kelulusan Pakar PDN. Arahan pengambilan & penghantaran sampel adalah seperti padaGaris panduan Penyaringan  Thrombophilia.
LA +ve : B LA –ve : E
a.   Lupus anticoagulant(LA )
2 Hari
b.  Activated Protein C         Resistance Test
2 Hari
F
c.   Antiphospholipid   Antibodies
1 minggu
E
d.  Protein C / S Activity
1 minggu
E
e.  Antithrombin Activity
1 minggu
E
f.  Factor V Leiden (PCR)
1 minggu
*
g.  Prothrombin 20210A (PCR)
1 minggu
*

Hit Terakhir Dikemaskini
12222 12 Julai 2019

Pautan Rasmi