Cetak

Pusat Koordinasi Sel Stem Kebangsaan (NSCCC)

NSCCC ditubuhkan sebagai pusat koordinasi untuk mengendalikan semua aktiviti transplan sel stem darah bukan sekeluarga. Perkhidmatan pusat ini dilancarkan oleh Bahagian Pembangunan Perubatan , Kementerian Kesihatan Malaysia pada tahun 2014 dan ditempatkan di Pusat Darah Negara , Malaysia.
NSCCC berfungsi sebagai pusat sehenti  dalam aktiviti pencarian dan koordinasi untuk penderma sel stem darah sepadan dan darah tali pusat. Ini adalah untuk memudahkan proses transplan sel stem darah bukan sekeluarga  di Malaysia.
NSCCC mengekalkan satu pangkalan data yang terdiri daripada  “penderma sel stem darah” dan “pendermaan darah tali pusat” .
Pangkalan data NSCCC merangkumi dua sumber pendaftaran awam di Malaysia:
1. Daftar Sel Stem Malaysia (MSCR) – Penderma sukerela yang telah berdaftar dalam sistem untuk menjadi penderma sel stem darah bila didapati sepadan dengan seorang pesakit.
2. Tabung Darah Tali Pusat – Pendermaan darah tali pusat yang telah diderma untuk kegunaan awam.
Fungsi NSCCC :
1. Memproses permohonan dari pakar Klinikal untuk pencarian sel stem darah sepadan dari salah satu sumber.
2. Menjalankan carian awal dan menghasilkan satu senarai penderma sel stem atau pendermaan darah tali pusat yang berpotensi kepada pakar klinikal.
3. Menjalinkan komunikasi dengan penderma sel stem yang berpotensi dan menguruskan untuk ujian makmal seterusnya dengan kerjasma Daftar Sel Stem Malaysia (MSCR).
4. Menyelaras semua aktiviti antara penderma yang telah dikenal pasti dan hospital yang akan bertindak sebagai pusat pengumpulan darah stem sel.
5. Bertindak sebagai penyelaras di antara pusat transplan sel stem , pusat pengumpulan sel stem , dan penderma yang telah dikenal pasti untuk menetukan tarikh yang sesuai untuk pengumpulan dan pemindahan darah sel stem.
6. Mengendalikan semua urusan logistic bagi penderma sel stem sepanjang proses pendermaan sle stem darah.
Perkhidmatan yang ditawarkan:
1. Pencarian awal (Preliminary Search) untuk sel stem darah yang sepadan.
    Pakar Klinikal yang merawat pesakit diminta menggunakan borang “Preliminary Search Request” form seperti appendix I
2. Pencarian selanjutnya  (Formal Search) untuk sel stem darah yang sepadan daripada senaria 
    pencarian awal.
    Pakar Klinikal diminta menggunakan salah satu daripada borang disini, mengikuti sumber sel stem
    darah yang dipilih.
    a) “Formal Search for MUD “ form as in appendix II
    b) “Formal Search for Cord Blood Unit” form as in appendix III
  
Untuk sebarang keterangan lanjut berkaitan dengan perkhidmatan Pusat Koordinasi Sel Stem Kebangsaan (NSCCC) sila hubungi demikian:
Email       : Alamat e-mel ini dilindungi daripada spambots. Anda perlukan JavaScript diaktifkan untuk memaparkannya.
Pejabat    : 03-2613 2665
Fax           : 03- 2613 2674
Alamat    :National Stem Cell Coordinating Centre
                  Pusat Darah Negara
                  Jalan Tun Razak
                  50400 Kuala Lumpur
Untuk mendaftar sebagai penderma sel stem darah , sila hubungi Daftar Sel Stem Malaysia (MSCR):
Email        : Alamat e-mel ini dilindungi daripada spambots. Anda perlukan JavaScript diaktifkan untuk memaparkannya.
Pejabat    : 03-2616 2581
Alamat     : Malaysian Stem Cell Registry
                    Institut Penyelidikan Perubatan
                    Jalan Pahang
                    50588 KualaLumpur
Untuk sebarang pertanyaan berkatian dengan pendermaan darah tali pusat, sila hubungi Tabung Darah Tali Pusat seperti demikian :
Email        : Alamat e-mel ini dilindungi daripada spambots. Anda perlukan JavaScript diaktifkan untuk memaparkannya.
Pejabat    : 03 – 2613 2688
Alamat     : Cord Blood Bank
                    Pusat Darah Negara
                    Jalan Tun Razak
                    50400 Kuala Lumpur

Hit Terakhir Dikemaskini
12070 23 Ogos 2016

Pautan Rasmi